16 mars, 2016
Välkommen till " Det naturvetenskapliga projektet", en föreläsningsserie med professor Håkan Snellman. Detta är den tredje och sista seminariedagen som ges. Föreläsningen är gratis och vi erbjuder lunch från klockan 12 för den som önskar.
2 mars, 2016
Välkommen till Det naturvetenskapliga projektet, en föreläsningsserie med professor Håkan Snellman om den moderna fysikens historia och filosofi. Detta är den andra seminariedagen av tre. Föreläsningen är gratis, den som önskar lunch kan förboka denna i samband med anmälan.
17 februari, 2016
Välkommen till "Det naturvetenskapliga projektet - Den moderna fysikens historia och filosofi", en spännande föreläsningsserie med professor Håkan Snellman. Detta är den första av tre seminariedagar. Föreläsningen är gratis och vi erbjuder lunch för den som så önskar.