22 mars, 2015
Manfred Björkquist (1884-1985) och Nathan Söderblom (1866-1931), var två av det svenska nittonhundratalets viktigaste kyrkomän och kulturpersonligheter. Både Björkquist och Söderblom var ”fosterländska”, men hos Björkquist slog den kring förra sekelskiftet så utbredda nationalismen igenom på ett annat sätt än hos Nathan Söderblom. Manfred Björkquist och Ungkyrkorörelsen hade en föreställning om ”Sveriges folk Guds folk”. […]