Abrahams Barn

Abr Barn logo 080916Abrahams Barn är ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier. Målsättningen är att sprida och fördjupa kunskap om religiösa traditioner i Sverige. Bristfälliga kunskaper om kultur och religion medför ofta missförstånd i mötet människor emellan. Då blir kunskap och inlevelseförmåga viktiga nycklar till förståelse.

Abrahams Barns tre huvudområden omfattar religionsdialog och kulturmöten, språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Med utgångspunkt från berättelser används en metod som inbegriper identifikationsövningar i tal och skrift. Detta hjälper barn, ungdomar och vuxna till inlevelse i människoöden från olika tider, kulturer och religioner.

För mer information om kurser, seminarier och föreläsningar, se www.abrahamsbarn.se  eller kontakta programsekreterare Elisabet Mattizon Armgard, elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08 – 592 589 98

 

 

Judendom: Tefilin

Abrahams Barns Artefaktotek finns på Sigtunastiftelsens och Rinkebys bibliotek. Det innehåller föremål från de världsreligioner som finns representerade i Sverige idag. Samlingarna är tänkta att vara ett hjälpmedel i religionsundervisning. Boka gärna en visning.

IMGP1088

Interkulturell mötesplats för unga är en möjlighet för aktiva unga vuxna i religiöst förankrade organisationer att skapa nya relationer och värdefulla nätverk. Gruppen träffas på Sigtunastiftelsen under några veckoslut varje år.