Klipparkivet

Sigtunastiftelsens klipparkiv är en av Sveriges största samlingar med dagstidningsartiklar. Materialet sträcker sig nära nog över hela 1900-talet. Klipparkivets verksamhet tog sin början 1920, efter inrättandet av Sigtuna folkhögskola tre år tidigare. Ett brett urval ämnen har fram till millennieskiftet bevakats och klassificerats.

Ämnesindelningen ansluter i stort sett till SAB-systemet som används av svenska folkbibliotek vid klassificering av böcker. Tidningsartiklarna förvaras kronologiskt ordnade i kuvert. Under större delen av klipparkivets historia har alla i dagstidningar förekommande ämnen bevakats.

Vilka tidningar?

Flera av de största tidningarna har funnits med i alla år medan urvalet av de mindre tidningarna har varierat under åren. Ambitionen har varit att bevaka ett representativt urval av svensk press, de stora dagstidningarna och landsortstidningar. En dansk, en norsk och en finsk dagstidning har sedan starten också funnits med i urvalet. Dagligen har mellan femton och tjugo dagstidningar bevakats.

Om du vill forska inom ett ämne och kanske inom angränsande ämnen rekommenderar vi att du tar god tid på dig för ett besök. Erfarenheten ger vid handen att många underskattar den tid det tar att gå igenom material av det här slaget. Beställningar av artikelkopior kan ske mot avgift. Vid personligt besök betalar du endast för eventuella kopior.

Är du intresserad av klipparkivets samlingar, välkommen att ta kontakt med Leif Jonsson och Anna-Karin Sandell.

Kontakt: 08 – 592 589 09, e-post: klipparkiv@sigtunastiftelsen.se

0182 158 personkatalog Lena Hellström

I Klipparkivets biografiska avdelning finns omkring 15 000 personnamn, ungefär hälften av dem finns i personkatalogen. Den andra hälften av personnamnen har sorterats till den rent alfabetiskt ordnade serien, som inte finns på hemsidan. För att se om en person finns med i den senare måste man gå in i materialet. Välkommen att i så fall ta kontakt med oss så undersöker vi det.

Arkivkuvert och sax på skrivbord i klipparkivet

Parallellt med vårt eget arbete att göra urklipp och försöka spegla samtiden har åtskilliga institutioner och privatpersoner donerat klippsamlingar hit, bland annat Sigrid och John Kahle, Bo Utas och Herbert Tingsten. Här presenteras en förteckning av de senaste donationerna till Sigtunastiftelsens arkiv

 

Ekelöfrum_LH_cmyk

I ett rum på Sigtunastiftelsen har delar av författaren Gunnar Ekelöfs arbetsmiljö rekonstruerats med de böcker och inventarier som fanns i hans hem. Här finns också det för all Ekelöf-forskning intressanta hemarkiv som hustrun Ingrid iordningställde.

Hartman Nyström

Sigtunastiftelsens arkiv innehåller dokumentation av Sigtunastiftelsens verksamhet ända från 1915, det år stiftelseurkunden tecknades. Ett exempel är de handskrivna protokollsböcker som finns bevarade från de första årtiondenas styrelsemöten. Ett annat är de handlingar som Olov Hartmans konstnärskonferenser genererade.

Aktuellt

I samband med Kulturhelgen 19 – 20 november finns det möjlighet att ta del av det som finns i vårt klipparkiv, Sveriges största med tidningsklipp från hela 1900-talet. Värdar: Leif Jonsson och Anna-Karin Sandell, arkivarier på Sigtunastiftelsen

monika

Sigtunastiftelsens författarstipendiater 2016

Sedan 1937 har Sigtunastiftelsen delat ut författarstipendier. Stipendiet innebär fyra veckors fri vistelse på Sigtunastiftelsen och under de år som stipendiet utdelats har många av 1900-talets stora författare vistats på Sigtunastiftelsen. I år går Sigtunastiftelsens författarstipendier till Magnus Bärtås, Monika Fagerholm, Matilda Gustavsson och Ulrika Kärnborg. Magnus Bärtås Magnus Bärtås (1962-) är konstnär, filmare, författare och […]

Bokmässan Lila

Filmer från Bokmässan i Göteborg

Sigtunastiftelsen bjöd på många spännande författarsamtal från Se Människan scenen under årets bokmässa i Göteborg. Vi tackar för i år och ser fram mot bokmässan 2016 som har yttrandefrihet som tema. Skenet bedrar – Lars Gustafsson och Dan-Erik Sahlberg Ett eget rum – Judith Kiros och Valerie Kyeyune Backström i samtal med Alf Linderman  Författarnas frizon […]