Seminarier & Kurser

Sigtunastiftelsen har en omfattande seminarie- och kursverksamhet där målet är att ha en dialog kring  frågor som är viktiga för vår samtid och framtid. Vi erbjuder föreläsningar, kurser och seminarier under varje vår och hösttermin. Den största delen av vår seminarie- och kursverksamhet sker på Sigtunastiftelsen, men då vi ofta samverkar med andra händer det att vi ibland lägger vår verksamhet på annan plats. De frågor som vi i första hand fokuserar på ryms inom Sigtunastiftelsens fyra profilområden, Det mångkulturella och mångreligiösa samhället;  Medier, tro och samhälle; Hållbarhet för hela människan;  Dialog kultur, vetenskap och tro. 

Mer om våra profilområden

 

 

Foto Magnus Aronson_DSC4054

Abrahams Barn är en verksamhet inom Sigtunastiftelsen som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier. Målsättningen är att sprida och fördjupa kunskap om religiösa traditioner i Sverige.

101004 Livsstilsseminarium Görel Kristina Näslund 005

Under några kvällar i vår välkomnar Sigtunastiftelsen och Sigtuna folkhögskola allmänheten  till en serie samtal om trender rörelser och livsstilar i vår tid. Sådant som för vissa verkar konstigt och och för andra helt självklart. Vi bjuder på kaffe te och smörgås.

Aktuellt under hösten

Välkommen till två idédagar om trä och träd, råvara, plats och produkt. Vi tittar närmare på skogen och råvaran ur ett ekologiskt, ekonomiskt,
andligt och konstnärligt perspektiv. Medverkar gör PO Tidholm, Svante Axelsson, Stefan Edman med flera.

Hur började livet på Jorden? Finns det liv på andra planeter? Vad är liv? Det är många frågor kring livet som vi ännu inte vet svaren på, men som har existentiell betydelse för oss. Seminariet leds av neurofysiolog Peter Århem och biofysiker Hans Liljenström vid Agora for Biosystems.

Välkommen till kursen Att undervisa om Abrahams Barn. Kursen riktar sig till pedagoger och lärare som vill få fördjupade kunskaper om att undervisa i ett mångkulturellt samhälle.

Gunnar Ekelöf (1907-1968) och Sven Delblanc (1931-1992) är två av 1900-talets främsta svenska författare, som denna seminariehelg ges en mångsidig belysning i relief mot varandra. Medverkande: John Swedenmark, Johan Cullberg, Lars Ahlbom, Bo Gustavsson, Görel Cavalli-Björkman, Helena Blomqvist, Antoon Geels, Maria Küchen, Erik Schüldt och Ylva Eggehorn med flera.

Karin Victorin är burleskpionjär och var med att starta upp neoburleskscenen i Sverige i mitten på 00-talet: ”Det som lockade mig med burlesk, var möjligheten att kliva in i en arketyp. Burlesk är inte bara underhållning, jag ser också en djupare psykologisk påverkan. Genom att lekfullt experimentera med min identitet berör jag existentiella frågor. För mig har burlesk varit en nyckel till frihetskänsla, […]

How can we work for real change towards a more just and sustainable future in the seemingly endless flood of “bad news” surrounding us today – from escalating climate change and mass extinction of species to the destruction of livelihoods, wars and other humanitarian catastrophes? How are the dominant ways of framing these interconnected challenges […]

Kursen avser att beskriva vad vetenskapen kan säga om livets uppkomst och utveckling, och speciellt relationen hjärnan och medvetandet, som räknas som det svåraste vetenskapliga problemet att lösa. Särskild tid är avsatt för frågor, svar och diskussion vid varje tillfälle. Seminarieserien leds av neurofysiolog Peter Århem och biofysiker Hans Liljenström vid Agora for Biosystems. Föreläsningarna är gratis. Lunch från klockan […]

Emilia Fogelklou är en viktig samtalspartner i mötet med vår tids stora förändringar. Hon utmanar oss att möta den nya världsbilden med kontemplation och fördjupad inre närvaro. Välkomna till ett inspirerande möte med en modern mystiker och ljusbärare som visar vägen till enhet ur olikhet. Medverkande: Lisbeth Gustafsson, journalist och författare, TD h.c., Julia Ryberg, kväkare och Erika Dahlén, konstnär. I […]

Vilka livsfrågor funderar barn och unga kring idag? Och hur fångas dessa upp i forskning och skolundervisning? Det är några av de frågeställningar som berörs under en internationell konferens på Sigtunastiftelsen. Konferensen samlar forskare och lärare som är engagerade i studier av livsfrågor i lärande och undervisning och i mån av plats finns även möjlighet för allmänheten att  ta del av […]

Kursen avser att beskriva vad vetenskapen kan säga om livets uppkomst och utveckling, och speciellt relationen hjärnan och medvetandet, som räknas som det svåraste vetenskapliga problemet att lösa. Särskild tid är avsatt för frågor, svar och diskussion vid varje tillfälle. Seminarieserien leds av neurofysiolog Peter Århem och biofysiker Hans Liljenström vid Agora for Biosystems. 19 oktober del. 1  Livets Ursprung  […]

Vad menas egentligen med det som i Hälso- och sjukvårdslagen beskrivs som behovsstyrd och patientcentrerad vård? Hur ser verkligheten ut, och på vilket sätt och i vilka forum ska samtalet om prioriteringar, avgränsningar och tolkningar föras? Och vad menas med ”helhetssyn” och ”existentiell hälsa” som också finns i olika styrdokument för vården?

Kursen avser att beskriva vad vetenskapen kan säga om livets uppkomst och utveckling, och speciellt relationen hjärnan och medvetandet, som räknas som det svåraste vetenskapliga problemet att lösa. Särskild tid är avsatt för frågor, svar och diskussion vid varje tillfälle. Seminarieserien leds av neurofysiolog Peter Århem och biofysiker Hans Liljenström vid Agora for Biosystems. 19 oktober del. 1  Livets Ursprung  […]

Hösten 1918 samlades ett antal lekmän och teologer på det då nystartade Sigtunastiftelsen till ett informellt möte om ”det andliga nutidsläget och kyrkan”. Dokumentationen från mötet innebar på många sätt startskottet för den oförsonliga debatt mellan företrädare för ”liberal” och ”traditionalistisk” teologi som ännu pågår och präglar det offentliga samtalet kring kyrka och kristen tro. Men vad gör man som troende eller […]

Anne-Marie Thunberg var en radikal person i en radikal tid. Kanske gjorde hon den radikal? Kanske gjorde den henne radikal?
Nyligen utkom boken ”Anne-Marie Thunberg, Samhälls- och kulturdebatt under 1900-talets andra hälft”. Under denna konferens ges möjlighet att kanske något bättre förstå den samtid hon präglade och präglades av.

Kyrkans medarbetare möte ofta människor i sorg och kris, de blir också engagerade vid mindre eller större katastrofer. Då är det viktigt att vara rustad för dessa händelser. Syftet med denna dygnslånga kurs är att ge fördjupad kunskap om krisreaktioner och förhållningssätt, men också om hur kyrkan kan bli ett viktigt komplement i krishanteringen. Kursen innehåller föreläsningar och samtal och vänder sig till alla […]

Att hitta ett språk för det innersta är nödvändigt och lockande för många, men processen väcker ofta frågor: Hur ska jag våga öppna mitt innersta för läsare jag inte känner? Vem ska läsa det jag skriver och varför? Hur gör jag rent tekniskt för att nå fram till det jag vill uttrycka? Under ett par dagar i retreatmiljö får du handledning i […]

Foto Magnus Aronson_DSC3817

Religion and Society in Europe

Democracy freedom and respect, the Sigtuna Foundation May 18th Recently, we have seen several acts of violence and terror in the name of religion – also in Europe! Moreover, we have seen acts of protest and violence against people based on their religious identity. What roles do religion play for cultural identity? What can religious […]

Antje Jackelén

Religionens roll i politik och konflikter – seminarium på MEG 6 mars

När förnuftet segrar försvinner religionen, så har man sagt sedan upplysningstiden dagar. I västvärlden i alla fall, där det såg ut att bli just så under 1900-talet. Men idag är religion åter en het fråga, och då inte minst i samband med konflikter världen över.  Under Sigtunastiftelsens och Svenska Kyrkans seminarium på Mediedagarna i Göteborg […]