Seminarier & Kurser

Sigtunastiftelsen har en omfattande seminarie- och kursverksamhet där målet är att ha en dialog kring  frågor som är viktiga för vår samtid och framtid. Vi erbjuder föreläsningar, kurser och seminarier under varje vår och hösttermin. Den största delen av vår seminarie- och kursverksamhet sker på Sigtunastiftelsen, men då vi ofta samverkar med andra händer det att vi ibland lägger vår verksamhet på annan plats. De frågor som vi i första hand fokuserar på ryms inom Sigtunastiftelsens fyra profilområden, Det mångkulturella och mångreligiösa samhället;  Medier, tro och samhälle; Hållbarhet för hela människan;  Dialog kultur, vetenskap och tro. 

Mer om våra profilområden

 

 

Abrahams Barn är en verksamhet inom Sigtunastiftelsen som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier. Målsättningen är att sprida och fördjupa kunskap om religiösa traditioner i Sverige.

Under några kvällar i vår välkomnar Sigtunastiftelsen och Sigtuna folkhögskola allmänheten  till en serie samtal om trender rörelser och livsstilar i vår tid. Sådant som för vissa verkar konstigt och och för andra helt självklart. Vi bjuder på kaffe te och smörgås.

Aktuellt under hösten 2017

Lär dig måla ikoner på Kreta. Genom samverkan med The Orthodox Academy of Crete har du möjlighet att vara med på en veckolång kurs i ikonmålning. Kursen innehåller både föreläsningar, praktiska övningar och studiebesök vid kyrkor och kloster. Höstens kurs 13 – 20 oktober.

Kan vad som helst vara sant? Välkommen till ett öppet samtal om dialogen mellan religion och vetenskap. Medverkande: fysikern Ulf Danielsson, religionsfilosofen Mikael Stenmark, prästen Sabina Koij och filosofen Åsa Wikforss.

Vill du lära dig mer om att undervisa i det mångkulturella och mångreligiösa klassrummet? Varmt välkommen till kursen ”Att undervisa om Abrahams Barn” på Sigtunastiftelsen 20 – 21 oktober. Kursen vänder sig till dig som arbetar som pedagog eller bibliotekarie.

Digitala medier har makten att transformera vår existens, och reser nya och nygamla existentiella frågor kring den sårbarhet som blivit en central del av erfarenheten att vara människa i den digitala åldern. Under den internationella forskningskonferensen Digital Existence II – Precarious Media Life erbjuds allmänheten att ta del av två öppna föreläsningar inom detta nya forskningsfält.

Möt ljudkonstnären Jenny Sunesson i ett av höstens livsstilsseminaium. Jenny är konstnär, tonsättare och skribent och belyser ofta frågor om nutidssamhällets maktstrukturer och dess social och tekniska utanförskap.

Välkommen till en öppen föreläsning med professor Kristian Gerner. Under rubriken ” En historiker ser på det kalla kriget” ger han sin bild av hur Svenska kyrkan agerade under denna speciella tid i vår historia. Fri entré! Sigtunastiftelsens restaurang är öppen under hela kvällen.

Välkommen till en öppen föreläsning med Biskop Emeritus Jonas Jonsson. Föreläsningen ges i samband med en forskarkonferens om Svenska kyrkans roll i kalla kriget. Fri entré!

Hälsa på hemma hos Gunnar Ekelöf under Arkivens dag den 11 november. I den rekonstruerade hemmiljö som även rymmer Ekelöfs hemarkiv kan du under Arkivens dag den 11 november få en inblick i denna spännande persons liv som poet och författare. I samverkan med Gunnar Ekelöf-sällskapet

Välkommen till ”Angelägna samtal” i Sigtunastiftelsens bibliotek. Denna eftermiddag möter du idéhistorikern Per Johansson och kulturjournalisten Erik Schüldt.

Behovet av att kunna möta människor i kris blir allt större i vårt samhälle, i synnerhet för dem som arbetar inom kyrka och församling. Välkommen till en tvådagarskurs med Sigtunastiftelsens kaplan Lars Björklund och sjukhusprästen Kerstin Dillmar som ger dig både vägledning och verktyg i hur man möter människor i kris.

Välkommen till ett öppet seminarium på Sigtunastiftelsen som de stora utmaningar som som en moderna biologin står inför idag. Key note speaker är sen framstående systembiologen Denis Noble. Seminariet är en del av Agora for Biosystems 20-årsjubileum.

Vi improviserar med kvinter, borduner och cluster och lär oss hur man enkelt får den sjungna tidegärden att bli en del av församlingens andakt. Medverkande: Marie-Louise Beckman, organist i Linköpings domkyrka. I samverkan med Sveriges kyrkosångsförbund            

Det är fullt möjligt att arbeta som kyrkomusiker eller sjunga i kör som om Gud inte finns. Men vad händer med oss när sekulariseringen kommer inifrån? När kyrkans musik blev helt inomvärldslig? Medverkande: Magnus Malm, författare, skribent och retreatledare. I samverkan med Sveriges kyrkosångsförbund          

Att hitta ett språk för det innersta är nödvändigt och lockande för många, men processen väcker ofta frågor: Hur ska jag våga öppna mitt innersta för läsare jag inte känner? Vem ska läsa det jag skriver och varför? Hur gör jag rent tekniskt för att nå fram till det jag vill uttrycka? Under ett par […]

Religion and Society in Europe

Democracy freedom and respect, the Sigtuna Foundation May 18th Recently, we have seen several acts of violence and terror in the name of religion – also in Europe! Moreover, we have seen acts of protest and violence against people based on their religious identity. What roles do religion play for cultural identity? What can religious […]

Religionens roll i politik och konflikter – seminarium på MEG 6 mars

När förnuftet segrar försvinner religionen, så har man sagt sedan upplysningstiden dagar. I västvärlden i alla fall, där det såg ut att bli just så under 1900-talet. Men idag är religion åter en het fråga, och då inte minst i samband med konflikter världen över.  Under Sigtunastiftelsens och Svenska Kyrkans seminarium på Mediedagarna i Göteborg […]