Seminarier & Kurser

Sigtunastiftelsen har en omfattande seminarie- och kursverksamhet där målet är att ha en dialog kring  frågor som är viktiga för vår samtid och framtid. Vi erbjuder föreläsningar, kurser och seminarier under varje vår och hösttermin. Den största delen av vår seminarie- och kursverksamhet sker på Sigtunastiftelsen, men då vi ofta samverkar med andra händer det att vi ibland lägger vår verksamhet på annan plats. De frågor som vi i första hand fokuserar på ryms inom Sigtunastiftelsens fyra profilområden, Det mångkulturella och mångreligiösa samhället;  Medier, tro och samhälle; Hållbarhet för hela människan;  Dialog kultur, vetenskap och tro. 

Mer om våra profilområden

 

 

Abrahams Barn är en verksamhet inom Sigtunastiftelsen som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier. Målsättningen är att sprida och fördjupa kunskap om religiösa traditioner i Sverige.

Under några kvällar i vår välkomnar Sigtunastiftelsen och Sigtuna folkhögskola allmänheten  till en serie samtal om trender rörelser och livsstilar i vår tid. Sådant som för vissa verkar konstigt och och för andra helt självklart. Vi bjuder på kaffe te och smörgås.

Aktuellt under våren 2017

Den narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova […]

Förr fick vi vår världsbild av religion och visdomstraditioner. Idag får vi den främst av vetenskapen. Att vetenskapen är viktig är uppenbart för alla, men har vetenskapen svar på alla frågor? Vilken roll spelar egentligen vetenskapen i vår vardag och för vårt sätt att se på världen? Är det vetenskapen som ger oss hela vår […]

Som en del av nätverket Läsbruks konferens bjuds allmänheten in till ett eftermiddagsprogram med några av Läsbruks medlemmar, bl.a. Sveriges läsambassadör Anne-Marie Körling och Anna Kaya från Nationellt centrum för svenska som andra språk. Båda mycket uppskattade föreläsare, inspiratörer och författare till ett flertal böcker. Nätverket Läsbruk vill verka för en ökad satsning på litteratur, […]

Frågor kring religion och demokratisk utveckling hör till några av de mest brännande frågorna idag. Under den internationella konferensen ”The Arab-Europe Citizens Dialogue on Religion and Society” 9 – 12 augusti belyses frågan om relationen mellan medier, demokrati och genderfrågor i dagens mångreligiösa och mångkulturella samhälle. I samband med konferensen är den inledande föreläsningen öppen för allmänheten.

Religion and Society in Europe

Democracy freedom and respect, the Sigtuna Foundation May 18th Recently, we have seen several acts of violence and terror in the name of religion – also in Europe! Moreover, we have seen acts of protest and violence against people based on their religious identity. What roles do religion play for cultural identity? What can religious […]

Religionens roll i politik och konflikter – seminarium på MEG 6 mars

När förnuftet segrar försvinner religionen, så har man sagt sedan upplysningstiden dagar. I västvärlden i alla fall, där det såg ut att bli just så under 1900-talet. Men idag är religion åter en het fråga, och då inte minst i samband med konflikter världen över.  Under Sigtunastiftelsens och Svenska Kyrkans seminarium på Mediedagarna i Göteborg […]