Religion och vetenskap – kan vad som helst vara sant?

Föreläsning med Ulf Danielsson, Mikael Stenmarck och Åsa Wikfors

Att det finns olika uppfattningar om vad som är sant, är kanske inte så konstigt. Men det finns också olika uppfattningar om vad som bör räknas som sant. En av dessa
är att alla har rätt till sin sanning. Enligt detta synsätt skulle t.ex. Bibelns skapelseberättelse och naturvetenskapens teorier om Big Bang och evolutionen vara lika sanna som beskrivningar av verkligheten. Det är bara att välja. Men går denna syn på sanning att försvara? Bidrar tron på sanningsrelativism till faktaresistens? Eller är faktaresistens bara
ett resultat av att vi är benägna att främst acceptera de fakta som bekräftar det vi redan tror på? Hur kan vi stimulera intresset och nyfikenheten när det gäller vetenskap, religion och dialogen dem emellan? Och hur bemöter vi bäst människors ovilja att tillägna sig ny kunskap inom dessa områden, det som brukar benämnas faktaresistens?
Ett samtal mellan bl.a. fysikern Ulf Danielsson, religionsfilosofen Mikael Stenmark och filosofen Åsa Wikforss.

I samverkan med Cusanus

Information

Datum:
19 oktober
Tid:
13:30 - 15:00
Pris:
Gratis
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://www.sigtunastiftelsen.se/