Vargen och andra rovdjur

Kan vetenskaplig modellering hjälpa dialogen?

Obs! Programmet flyttat från 2 mars till första mars

Frågan om vargen och andra rovdjurs utbredning i Sverige har skapat en polarisering mellan olika intressegrupper med tidvis hett debattklimat. Motsättningarna grundar sig bl.a. på olika attityder, värderingar, intressen och världsbilder, men också på bristande förtroende. För att nå en hållbar
förvaltning av våra rovdjur krävs att man kompromissar och försöker nå samförstånd mellan olika grupper. Det behövs också fördjupad kunskap som stöd för politiska beslut och deras implementering.Kan vetenskaplig modellering hjälpa dialogen?
Symposiet riktar sig till särskilt inbjudna representanter för berörda grupper och institutioner. I samband med detta bjuds allmänheten in till ett öppet seminarium.
Mer information om detta kommer senare.
I samverkan med Agora for Biosystems och Naturvårdsverket

Information

Datum:
1 mars
Tid:
10:00 - 12:00
Pris:
180kr
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://www.sigtunastiftelsen.se/